بـه مناسبت یادواره شهــدای خسروشیرین

در سال‌های پس از جنـگ از شهیــد و شهیـدان زیاد گفته‌اند و شنیده‌ایم. امّـا کمتر از پدران و مادران شهیــد گفتند و شنیدیم. پدران و مادرانی که بـا فرزندان شهیدشان مردند و سال‌های بعد بـه خارک سپرده شدند!

ادامه مطلب

منطقه محــروم

منطَقَه‌محروم و «منطَقَه۳» واژگان غریبی بودند که هر از گاهی موقع امتحانات سراسری که بـه صورت شهرستانی یا استانی برگزار می‌شد، یا وقتـی که بازرسی از شهرستان می‌آمد، بـه گوشمان می‌خورد! واژه‌هایی غریب که در غرش پرشتاب صدای رودخانه که مدرسـه‌مان را در میان گرفتـه بـود، بـه سرعت گم می‌شد! ما دانش‌آموز منطقـه محروم بودیم. […]

ادامه مطلب

تشییـع شهـدای گمـنام

روز شنبـه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ سه روستـای خسروشیرین، محمـدآباد و شاهنشیـن (فتح‌آبـاد) میــزبان پیکر شهدای گمنـام بودند. از تصاویـری که به زحمت دوستان، از جمله علی‌محمـد آقای خادم‌حسیـنی به دستم رسیـد به نظر می‌رسد که پیکر شهـدا در میان احساسات و حضور مردم تشییع شده است. رفقـای دیگری نیز تصاویـری ارسال کرده بودند که در […]

ادامه مطلب