درگذشتگان

درگذشتگان سال ۱۴۰۱

دوازدهم فروردین‌ماهمرحوم عبدالرّضـا صالحی
بیست و هفتم تیرماه مرحوم سرتیپ حسینی‌نیا
چهاردهم شهریورماهمرحومه منوّر تقـی‌ملّایـی
بیست‌وپنجم شهریورماهمرحومه فرح‌نـاز ملایی
هفدهم مهرماهمرحوم داراب وُفــوری