مدرنیتـه و خسروشیرین

زهرا دهقـانی، کارشناس باستان‌شناسی، در ایـن مطلب کوتاه، که حاصل بررسی‌های چندساله او بـه عنـوان یک فارغ‌التحصیل و متخصص باستان‌شناسی است، سیـر تغییراتِ ناشـی از خطاهای انسانی در روستای خسروشیـریـن را از منظر انتقـادی مورد توجّـه قرار داده است و ایـن نکتـه برجسته شده است که مردم ایـن روستا گویی بـه گذشته خـود اهمیتی قائل نبوده و چنان علاقه بـه تغییر در مردم نهادینه است که همین امروز هم در رفتار جمعی مردم کاملا قابل‌مشاهده است که نمونه‌های آن را در فراموشی سریع آداب و رسوم، تغییر سبک زندگی و حتّی شیوه‌ی سخن‌گفتن نسل‌های جدیـد می‌توان مشاهده کرد.

ادامه مطلب