تشییـع شهـدای گمـنام

رویــدادها

روز شنبـه ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ سه روستـای خسروشیرین، محمـدآباد و شاهنشیـن (فتح‌آبـاد) میــزبان پیکر شهدای گمنـام بودند. از تصاویـری که به زحمت دوستان، از جمله علی‌محمـد آقای خادم‌حسیـنی به دستم رسیـد به نظر می‌رسد که پیکر شهـدا در میان احساسات و حضور مردم تشییع شده است. رفقـای دیگری نیز تصاویـری ارسال کرده بودند که در نهایت تصمیم بر آن شد که از تصاویـر آقای خادم‌حسینی به علت کیفیت ثبت و دقت در کادربنـدی‌ها و انعکاس مناسب حس و حال مراسم، استفـاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.