تغییرات اقلیمی

رویــدادها

به این عکس که در فروردین‌ماه ۱۳۸۴ ثبت شده، خوب نگاه کنید. با اینکه تاریخ ثبت عکس به اواسط ماه فروردین برمی‌گردد و بهار آغاز شده، هنوز هم آثار برف نه تنها بر قله‌های بلند دنا، که بر کوه‌های گر و دکل که ارتفاع بسیار کمی دارند کاملا هویداست. شدت تغییرات اقلیمی در سرتاسر جهان بی‌سابقه بوده است. امروز آگاهی و اقدام نسبت به این مسئله و برنامه‌ریزی مناسب برای آن شاید مهم‌ترین چالش پیش روی ما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.