سایت یا اینستاگرام

گستره اینستاگرام در فضای مجازی به حدی شده است که تصور استفاده از بستری دیگر برای ارتباط در سطح گسترده و انتشار محتوا دشوار شده است. باری، اگر به هر دلیل روزی از اینستاگرام استفاده نشد، وعده دیدار ما در این وبسایت خواهد بود. همه مطالب اینستاگرام را در همین جان می‌توانید در دسترس داشته […]

ادامه مطلب

زاگرسیــه

البته که قصد جسار به مقام شامخ شعرای بزرگ پارسی‌گوی نیست، اما با دندن شکوه زاگرس همشه ابیاتی در ذهنم رديف می‌شد: ای زاگرس ای سترگِ مانا ای سرو دنای نیک آهنگ کآن قلب فسرده، آن دماوند وَز قولِ بهار دیِو در بند کَز سیم به سر یکی کُله داشت زآهن به میان یکی کمربند، […]

ادامه مطلب

سیــّد رحمت

سیـد پینه‌دوز تکیده و لاغـر بود و هنگام راه رفتـن گیوه‌هایش به زمین کشیده می‌شد، گردنش گاهی به چپ و گاهی به راست خم برمی‌داشت، حالتی که انگار پس از سال‌ها دوختن دوره‌ی کفش بر قامتش تحمیل شده بود. استخوانی و کوتـاه‌قامت بود و لباس‌هایی مندرس می‌پوشیــد که کم‌وبیش به تنش گشاد می‌زدند! با آن […]

ادامه مطلب

عروسی

عروسی‌هایی که به موسم تابستان نمی‌خوردند، تا هنوز سرمای پاییز سوز نگرفته بود برپا می‌شدند. یکی از لذت‌ها این بود که صبح موقع رفتن به مدرسه بزرگتری بهمان بگوید که «ظهر وَ مدرسه بیو خونه عامو فلانی دووَت»! نمی‌دانم چرا همین یک جمله دلخوشی شیرینی بود! آن صبح تا ظهر، وزن کلاس‌ها هم سبک‌تر بود […]

ادامه مطلب