چرا بـایـد در فضای مجازی صدایی داشته باشیم؟

من از همـه شما مردم دهستان خسروشیـریـن، بـه شمول روستای محمدآباد و شاهنشین، درخواست می‌کنـم که از خسروشیـریـن از دریچـه دوربین که صدای همـه شما است و رسانه‌ی جمعی ما در سال‌های اخیر بـوده است، حمایت کنید.

ادامه مطلب

بـه مناسبت یادواره شهــدای خسروشیرین

در سال‌های پس از جنـگ از شهیــد و شهیـدان زیاد گفته‌اند و شنیده‌ایم. امّـا کمتر از پدران و مادران شهیــد گفتند و شنیدیم. پدران و مادرانی که بـا فرزندان شهیدشان مردند و سال‌های بعد بـه خارک سپرده شدند!

ادامه مطلب

منطقه محــروم

منطَقَه‌محروم و «منطَقَه۳» واژگان غریبی بودند که هر از گاهی موقع امتحانات سراسری که بـه صورت شهرستانی یا استانی برگزار می‌شد، یا وقتـی که بازرسی از شهرستان می‌آمد، بـه گوشمان می‌خورد! واژه‌هایی غریب که در غرش پرشتاب صدای رودخانه که مدرسـه‌مان را در میان گرفتـه بـود، بـه سرعت گم می‌شد! ما دانش‌آموز منطقـه محروم بودیم. […]

ادامه مطلب

سایت یا اینستاگرام

گستره اینستاگرام در فضای مجازی به حدی شده است که تصور استفاده از بستری دیگر برای ارتباط در سطح گسترده و انتشار محتوا دشوار شده است. باری، اگر به هر دلیل روزی از اینستاگرام استفاده نشد، وعده دیدار ما در این وبسایت خواهد بود. همه مطالب اینستاگرام را در همین جان می‌توانید در دسترس داشته […]

ادامه مطلب