تگ‌های پر بازدید

ریزک

ریزک در منتهی‌الیه شمال غرب خسروشیرین منطقه‌ای کوهستانی است که از سمت غرب، استان فارس را به اصفهان متصل می‌کند.…