چرا بـایـد در فضای مجازی صدایی داشته باشیم؟

من از همـه شما مردم دهستان خسروشیـریـن، بـه شمول روستای محمدآباد و شاهنشین، درخواست می‌کنـم که از خسروشیـریـن از دریچـه دوربین که صدای همـه شما است و رسانه‌ی جمعی ما در سال‌های اخیر بـوده است، حمایت کنید.

ادامه مطلب

سایت یا اینستاگرام

گستره اینستاگرام در فضای مجازی به حدی شده است که تصور استفاده از بستری دیگر برای ارتباط در سطح گسترده و انتشار محتوا دشوار شده است. باری، اگر به هر دلیل روزی از اینستاگرام استفاده نشد، وعده دیدار ما در این وبسایت خواهد بود. همه مطالب اینستاگرام را در همین جان می‌توانید در دسترس داشته […]

ادامه مطلب

زاگرسیــه

البته که قصد جسار به مقام شامخ شعرای بزرگ پارسی‌گوی نیست، اما با دندن شکوه زاگرس همشه ابیاتی در ذهنم رديف می‌شد: ای زاگرس ای سترگِ مانا ای سرو دنای نیک آهنگ کآن قلب فسرده، آن دماوند وَز قولِ بهار دیِو در بند کَز سیم به سر یکی کُله داشت زآهن به میان یکی کمربند، […]

ادامه مطلب

تنـور انتخابات و حزب و مشارکت و چاردره!

 تنــور انتخابات شورای اسلامی سال ۹۰ حسابی داغ بود و هر روز کاندیـدایی به روستـا می‌آمد. بعد از خسروشیرین معمولا از محمـدآباد و گاهی از شاه‌نشیـن هم بازدیـد می‌کردند و چند کلامی با مردم از تریبـون مسجد سخن می‌گفتنـد. در یکی از همین روزهای انتخابات آقای فــرود هم که آن سال نامـزد شده بود به […]

ادامه مطلب