دسته: خاطرات

آقای مـرادی

او آقای خاص بهداری بود؛ یک‌تنه پزشک‏، روانپزشک‏، پرستار، دندانپزشک و دندانساز، جراح، مامای حرفه‌ای، استاد شکسته‌بند، فیزیوتراپ و کلی…